Lääkkeet

Lääkkeet, rohdokset, farmaseuttiset apuaineet

  • Myyntilupa-anomukset (Clinical Overview, Nonclinical Overview)
  • Valmisteyhteenvedon päivitykset
  • Turvallisuuskatsaukset (Periodic Safety Update Reports)
  • Muut viranomaisille toimitettavat dokumentit